Jakie są zaburzenia matematyczne?

Matematyka jest jedną z podstawowych nauk, z których wiele innych się wywodzi. Bez niej nie można normalnie funkcjonować w dzisiejszym świecie, bo z każdej strony otaczają nas liczby. Dlatego też matematyka jest obecna w nauczaniu dzieci już od szkoły podstawowej, a nawet niektórzy rodzice samodzielnie edukują swoje dzieci z tego zakresu, zanim pójdą do szkoły.

Kto diagnozuje zaburzenia u dzieci?

zaburzenia matematyczneNauka w szkole powoduje wiele trudności uczniom na każdym etapie. Przeważnie wszelkie zaburzenia i opóźnienia w rozwoju, rozpoznaje się już w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ponieważ widać jak dziecko sobie radzi z przyswajaniem nowych informacji. Przeważnie maluchy mają kłopoty z czytaniem i liczeniem, ale w większości przypadków nie są to poważne kłopoty, gdyż wystarczy z dzieckiem popracować, aby wyrównało poziomem wiedzy i umiejętności do jego rówieśników. Bywają także poważniejsze deficyty, które kwalifikują się do specjalistycznego leczenia. Zaburzenia matematyczne występują u około pięciu procent populacji, choć ta liczba może być większa, gdyż sporo osób żyje z niediagnozowaną przypadłością nie wiedząc nic o niej. Jeżeli ktoś nie umie liczyć, to najczęściej myślimy, że ma bardzo niski iloraz inteligencji lub wystąpiły u niego duże zaniedbania ze strony rodziców. Jednak trzeba się przyjrzeć temu problemowi, ponieważ nieumiejętność wykonywania podstawowych działań arytmetycznych charakteryzuje osoby chore na dyskalkulię. Jest to choroba genetyczna, która nie ma nic wspólnego z ilorazem inteligencji. Takie osoby często mają wysoki poziom inteligencji, a nie potrafią wykonać podstawowych działań takich jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie czy mnożenie. W dobie postępu medycyny, dyskalkulia jest nadal nieuleczalna, ale można ją skutecznie leczyć, zmniejszając odczuwanie jej skutków.

W tym zaburzeniu matematycznym, bardzo ważna jest wczesna diagnoza, ponieważ umożliwi ona szybkie wprowadzenie właściwej terapii leczniczej. Im szybciej dziecko nauczy się niwelować różnice w rozwoju między nim, a rówieśnikami, tym lepiej będzie potrafiło sobie z nią radzić. Istnieje wiele skutecznych metod, na nauczenie się wykonywania podstawowych działań, choć nie są one takie same jak poznane w szkole podstawowej. Co najważniejsze, z dyskalkulią można normalnie żyć.