Jak chronić zdrowie pracowników laboratoriów?

Właściciele zakładów pracy, w których praca wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia i życia, muszą stosować odpowiednie mechanizmy chroniące pracowników. Jednym z nich są wyciągi laboratoryjne, stosowane bardzo często w laboratoriach czy zakładach chemicznych. Ich rolą jest filtrowanie potencjalnie skażonego powietrza.

Czym są dygestoria laboratoryjne?

dygestorium laboratoryjnePraca w miejscach takich jak laboratoria, gdzie występuje duże zagrożenie skażeniem biologicznym czy chemicznym, wymaga stosowania specjalnych mechanizmów zabezpieczających. Jednym z nich jest dygestorium laboratoryjne, stosowane, oprócz laboratoriów, w pracy z różnymi próbkami i substancjami w zakładach chemicznych czy też wytwarzających substancje farmakologiczne. Główną zaletą tego typu urządzeń jest fakt, że dzięki nim żaden pracownik nie ma bezpośredniej styczności z oparami czy gazami emitowanymi przez szkodliwe substancje. Co więcej, dygestorium bardzo skutecznie jest w stanie odfiltrowywać powietrze wraz z zawartymi w nim gazami tak, aby nie stanowiło ono żadnego zagrożenia. Zazwyczaj filtracja w wyciągach laboratoryjnych składa się z dwóch niezmiernie istotnych etapów. Pierwszy etap jest to filtracja wstępna, a drugi to już właściwe odfiltrowywanie szkodliwych substancji z powietrza. Pierwszy etap jest oparty na stosowaniu fizycznej bariery, najczęściej w formie pianki, która jest w stanie zatrzymywać większe zanieczyszczenia. Filtracja główna jest już oparta na warstwie węgla aktywnego, przez którą przechodzące opary są całkowicie pozbawiane szkodliwych cząsteczek. Filtry stosowane w wyciągach laboratoryjnych najczęściej zachowują swoją skuteczność przez dwa lata. Po odfiltrowywaniu powietrza, w zależności od typu dygestorium, wraca ono do laboratorium albo jest ono emitowane na zewnątrz budynku. W tym drugim przypadku dygestorium musi być podłączone do instalacji wentylacyjnej, tymczasem dygestoria bez kanałowe są bardziej mobilne. Zastosowanie takich zabezpieczeń pozwala znacząco ograniczyć ryzyko skażenia podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi.

Każdy pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie swoich pracowników. Dotyczy to również właścicieli laboratoriów czy też zakładów produkujących chemikalia. Najczęściej w takich zakładach pracy stosowane są wyciągi laboratoryjne.