Audyty wewnętrzne w mojej firmie

Jestem kierowniczką oddziału w dużej firmie energetycznej. Dostałam ostatnio odgórne polecenie wykonania audytu wewnętrznego dotyczącego bezpieczeństwa przechowywania i przepływu danych osobowych i danych wrażliwych w firmie. Niedawno weszła w prawie nowelizacja związana z tym tematem i każdy oddział musiał zdać raport z tego, jak w przedsiębiorstwie przystosowano się do tych zmian. Audyt był najlepszym i najbardziej obiektywnym sposobem, żeby się tego dowiedzieć.

Audyt wykazał, że dane osobowe są bezpieczne

audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych dla firmZleciłam Radzie Nadzorczej, aby audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych dla firm był gotowy najpóźniej za tydzień. Przed wysłaniem wyników do centrali musiałam się mu jeszcze przyjrzeć i przygotować informacje o ewentualnych zmianach i procedurach w celu usprawnienia funkcjonowania i przepływu danych osobowych na terenie mojego oddziału. Już kilka dni później przeglądałam wyniki audytu. Rada Nadzorcza pozytywnie go zaopiniowała, ale wykazał on kilka drobnych błędów w związku z ostatnimi nowelizacjami prawa. Musieliśmy wprowadzić kilka drobnych zmian z zakresu przechowywania dokumentów. Zgodnie z ostatnimi nowelizacjami musieliśmy przejść na dwustopniowe logowania do komputerów i zabezpieczyć dodatkowymi hasłami pliki zawierające dane osobowe i dane wrażliwe naszych pracowników i klientów. Dzięki przeprowadzonemu audytowi mogliśmy szybko wdrożyć nowe procedury w firmie. Audyt wewnętrzny jest najrzetelniejszą i najbardziej obiektywną analizą, którą można przeprowadzić w przedsiębiorstwie w ramach usprawnienia funkcjonowania jej organizacji. Opatrzyłam audyt raportem i wysłałam go do centrali przedsiębiorstwa. Od razu też wzięłam się za wdrażanie nowych procedur. Mieliśmy na to niewiele czasu, ponieważ zaraz po wysłaniu audytu wewnętrznego, w ramach kontroli został nam zlecony audyt zewnętrzny z centrali przedsiębiorstwa.

Miał on za zadanie sprawdzić czy błędy, które zostały wykryte w audycie wewnętrznym zostały usunięte. Na szczęście zdążyliśmy się dostosować do nowych zmian prawnych, wprowadziliśmy odpowiednie procedury i audyt nie wykazał żadnych więcej błędów w działalności. Byłam bardzo zadowolona z wykonania audytu wewnętrznego. Wykazał on, że mój oddział firmy funkcjonuje bardzo dobrze i jest prawidłowo przeze mnie zarządzany.